رویدادها

سال تحصیلی را امسال در روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ شروع کردیم
۱۳۹۲/۰۷/۰۸
سال تحصیلی را امسال در روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ شروع کردیم. کتابخانه مطالعات ایرانی دوباره مملو از آوای گرم کودکان بود. کودکان که بنظر می رسید در پایان تعطیلات تابستان هنوز آماده برگشت به نظم و انضباط مدرسه نبودند، شادمان از دیدن همکلاس های سال گذشته سالن کتابخانه را تبدیل به زمین بازی کردند. آنچه در شروع هر سال تحصیلی قلب ما را مملو از غرور می کند اینست که دانستن زبان و فرهنگ ایرانی فقط به نسل اول مهاجران محدود نشده است و حال نسل دوم و سوم مهاجران با شناخت فرهنگ و تاریخ اصیل خود با افتخار در پی یافتن جایگاه هویتی خود در کشورهای میزبان هستند.