تماس با ما
آدرس: The Woodlands Hall Crown Street London W3 8SA
تلفن: 02089936384 - 01753584299
درباره ما

در انستیتو آموزش زبان و ادبیات فارسی ، زبان فارسی در کلاسهای اول تا پنجم ابتدایی و دوره GCSE تدریس می شود.در این کلاسها که از هر نوع سن و ملیت و سطح سواد فارسی نوآموز پذیرفته می شود خواندن ، نوشتن و صحبت کردن زبان فارسی تواما" آموزش داده می شود و پس از پایان دوره پنجساله ابتدایی، دانش آموزان با گذراندن دوره یکساله GCSE می توانند در امتحان آن شرکت کنند.

متن کامل
div>